Endring og omstilling

Er bedriften din inne i en omstillings-, endrings-, eller vekstfase?

I slike faser er det behov for langsiktig planlegging og fokus på de riktige arbeidsoppgaver. Ember kan bidra til dette med etablering av enkel kvalitetssystemer.

Dette inkluderer:

 

  • Sikring av kontinuitet og fremgang

  • Omorganisering

  • Redusering av omstillingstid på produksjon