Kontinuerlig forbedring

Endringer skjer hele tiden. For å forbedre seg må man være bevist på disse endringene og bruke de til sin fordel.​

Ember innfører verktøy fra LEAN og Six Sigma i bedrifter for å sikre kontinuerlig forbedring. For at verktøyene skal gi resultat må vilje og endringsevne være tilstede hos alle ansatte. 

 

Ember kan bistå med:

  • Kartlegging av forbedringspotensial

  • Design av lokaler

  • Transportløsninger

  • Optimalisering av omstillingstid i en produksjon

  • Optimalisering av innkjøp av råmaterialer for å minske lagrings kostnader

 ​

Kontakt

Fosshaugane Campus

Trolladalen 30,

6856, Sogndal

​​

Tel: + 47 976 05 531​

Orgnr. 919 324 155

© 2017 av Ember Logistikk

Navn *

E-post *

Emne

Melding