tjenester

Ember Logistikk leverer utviklingstjenester til bedrifter basert på grunnsteinene i logistikkfaget. Ember tar sikte på kontinuerlig effektivisering, løsningsutvikling, standardisering og systematisering i bedrifter av ulike størrelser.

Løsningene skreddersys til bedrifter etter forhåndsavtalte og forutsigbare priser.

Kartlegging av
din bedrift

Hvilket forbedringspotensial har bedriften din i dag og hvor kan vi starte?

Fra pålagt rapportering til
nyttige verktøy

Tall og målsetninger rapporteres ofte både eksternt og internt i bedrifter. Dette kan omgjøres fra å være en tidkrevende oppgave til ett nyttig verktøy.

Gründere

Har du startet en bedrift og er du låst i en jungel av søknader, dokumenter og prosesser? Da kan Ember hjelpe deg!

Kontinuerlig forbedring

Endringer i bedrifter skjer hele tiden. For å forbedre seg må man være bevisst og utvikle en strategi til sin fordel.

Abonnements- 
tjenester

Har din bedrift gjentagende forefallende oppgaver som det ikke er tid til å utføre?

Prosjektløsninger

Trenger din bedrift hjelp ved et prosjekt internt i bedriften  eller trenger din bedrift  bistand med et større oppdrag?  

 

Ember skaper tid til å vokse

Om

EMBER

I logistikkfaget legges det vekt på kontinuerlig forbedring, effektivisering, standardisering og løsningsutvikling. Dette er grunnpillarene Ember jobber ut ifra. 

Ember er i dag drevet av meg, Marte Nordgård Fossland. Jeg er utdannet logistikkingeniør med ekstra kunnskap innen kommunikasjonsteknologi og har 9 års erfaring fra arbeidslivet, blant annet som sekretær, markedsføringskonsulent og styremedlem med innflytelse på beslutninger og prosesser.

 

Jeg liker kreative utfordringer innenfor utvikling av praktiske løsninger, markedsføring, salg, nettverksbygging, og å skape tillitt og troverdighet rundt bedriften. Jeg har også erfaring innen prosjektledelse, strategi, økonomi, og hvordan teknologi og kommunikasjon kan utnyttes sammen  i næringsvirksomheter.

Ember er i dag i en startfase, men ønsker på sikt å bli et godt etablert selskap med flere ansatte. 

 

 

Systemer

Dokumenter

utføre arbeid

Kunnskap