produksjons design

Arbeidsplassen og arbeidsflyten må være tilpasset tjenesten eller produktet som skal leveres. 

    

Eksempel på tjenester:

​​

  • Forslag til og design av strømlinjet produksjon

  • Etablere verktøy for kontinuerlig forbedring i produksjonsdesign

  • Lagerdesign og lagerstyring

  • Kreative løsninger på eksisterende problemer