Abonomentstjenester

Har din bedrift gjentagende forefallende oppgaver som det ikke blir tid til å fullføre?

 

Ember kan være en ressurs i perioder der det er mye å foreta seg, eller på fast basis dersom gjentagende oppgaver krever for store ressurser. Abonnement på faste tjenester hos Ember kan frigjøre tid hos ansatte eller redusere lønnskostnader i bedriften.

 

Eksempel på tjenester:​​

  • Oppfølging og opprettholdelse av etablerte tjenester og systemer

  • Svare på kundehenvendelser

  • Skiftplans løsninger og arbeidslister

  • Oppfølging av kampanjer 

  • Fakturering

  • Likviditetsbudsjett​​

  • Oppdatering av sosiale medier og hjemmeside