EMBER

LOGISTikk

 

tjenester

Ember jobber med å realisere forbedringspotensialet hos bedrifter, spesielt innenfor produksjon men også ved tjenesteleverandører. Vi utvikler kreative løsninger innenfor produksjonsdesign, kontinuerlig forbedring og prosjekt utforming.

 

Løsningene skreddersys bedrifter etter avtale og tilpasses bedriftens utvikling underveis.

 
Produksjons
design

Virksomheter har ofte stort potensial til å utnytte tilgjengelig areal på nye og mer effektive måter. 

Fra pålagt rapportering til
nyttige verktøy

Tall og målsetninger rapporteres ofte i bedrifter. Dette kan omgjøres fra å være en tidkrevende oppgave til ett nyttig verktøy.

Kontinuerlig forbedring

Bedrifter er konstant i endring. For å forbedre seg over tid må man utvikle en strategi som jobber til sin fordel.

Prosjektløsninger

Trenger din bedrift hjelp ved et intern prosjekt eller  bistand med et større oppdrag?  

Om

EMBER

I logistikkfaget legges det vekt på kontinuerlig forbedring, effektivisering, standardisering og løsningsutvikling. Dette er grunnpilarene Ember jobber ut ifra. 

Ember er i dag drevet av Marte Nordgård Fossland som er utdannet logistikkingeniør med kunnskap innen kommunikasjonsteknologi. Ember har eksistert siden våren 2017 og har derfor flere referanser å vise til. 

 

Ember har som mål å utvikle kreative løsninger innenfor produksjonsbedrifter og andre næringer basert på ​logistikkfaget.

 

Systemer

Produksjon

resultater

Kunnskap